Hopp til innhold

HMS-boka

Helse, miljø og sikkerhet som fagfelt spenner vidt, over mange bransjer og med ulik grad av kompleksitet. Uavhengig av om virksomheten har fem eller fem tusen ansatte, er målet likevel det samme: Systematisk HMS-arbeid og internkontroll skal bidra til å forebygge skader og miljøforstyrrelser, og sikre de ansatte et sunt, trygt og godt arbeidsmiljø.

I HMS-boka viser forfatteren hvordan bedrifter som legger til rette for å forebygge og håndtere HMS-utfordringer, også kan styrke sin egen effektivitet og posisjon. Arbeids- livet preges av stadig høyere omstillingstakt, globalisering og teknologisk utvikling. Virksomheter som evner å forstå og håndtere sitt eget risikobilde, vil være de som står seg best i møte med utfordringene som venter oss. I dette perspektivet dreier systematisk HMS-arbeid seg også om bærekraft og lønnsomhet.

Et hensiktsmessig HMS-system krever et aktivt og til- stedeværende lederskap som involverer medarbeiderne i en lærende organisasjon. Det innbefatter blant annet å jobbe systematisk med å sikre god samhandling mellom mennesker med forskjellig bakgrunn, alder, kompetanse og kultur. Boka byr på realistiske historier, eksempler, illustrasjoner og oppgaver som inviterer til refleksjon og engasjement for HMS.

HMS-boka er aktuell ikke bare for ledere og HR-medarbei- dere, men også for arbeidstakere og verneombud. I tillegg er boka svært aktuell for studenter innen organisasjons- og ledelsesfag.

 

Bestill boka på Fagbokforlaget, eller send meg en mail.