Hopp til innhold

Raushetens grenseland

En ekstra dimensjon i mitt engasjement knytter seg til at jeg har en datter som er funksjonshemmet. Denne erfaringen har gitt meg verdifulle perspektiver på samfunn og ledelse. I tilknytning til dette temaet ga jeg i 2014 ut boken Raushetens grenseland - "Alle skal med"?

Vil du bestille boka eller har du spørsmål? Send meg en mail